No4397女神周于希Sally酒店浴室场景性感粉色睡衣半脱露豪乳诱惑写真75P周于希秀人网

No4397女神周于希Sally酒店浴室场景性感粉色睡衣半脱露豪乳诱惑写真75P周于希秀人网

兰羞委荐,桂醑盈斟。敢希明德,聿罄庄心。羽籥低昂文缀已,干戚蹈厉武行初。

 盛牲实俎,涓选休成。鼎煁阳燧,玉盥阴精。道光执契,化笼提象。肃肃雍雍,神其来飨。

发祗乃祀,咳叹如闻。二歌斯升,以咏德薰。 於赫圣祖,龙飞晋阳。底定万国,奄有四方。

神州阴祀,洪恩广济。草树沾和,飞沉沐惠。 既洁酒醴,聿陈熟腥。肃将震念,昭格储灵。

酌郁既灌,芗萧方爇。笾豆静器,簠簋芬飶。配天载德,就日重光。本支百代,申锡无疆。

前夕视牲,质明奉俎。沐芳整弁,其仪式序。皇祖以配,大孝以振。宜锡景福,永休下民。

Leave a Reply