448o青苹果影视

448o青苹果影视

 丹徒蒋君宝素,幼极贫,年十四始识字,述乃翁椿田老人家学,并从里中良医王九峰游,尽得其传。又至真要大论曰:少阳司天,火淫所胜,民病头痛,发热恶寒而疟。

而河间、东垣、丹溪反谓中风非外来之风,何耶?《史记·魏其武安列传》曰:魏其失势,默默不得志,独厚灌将军,及论灌夫及家属,魏其良久乃闻,闻即恚,病痱不食欲死。

诸书称渴而多饮者为上消,为心包之火挟肝风而上刑于肺,肺金受克,不能资其化源,海枯水涸,不能上升,欲乞外水为援,故渴而多饮,古人用人参白虎汤以救之。《金匮要略》曰:病疟以月一日发,当以十五日愈。

又太阳篇,太阳病发热而渴,不恶寒者为温病,即不恶寒,邪非在表,而渴属内热伏气显然。诸痿喘嗽,皆属于上。

宣下宰臣与五品官,魏征难之。有子满者,气之壅也,法宜破滞行气。

若以食草为戒,则马牛羊之肉,俱不可食耶。 又曰:明庶风居东方。

Leave a Reply