Vol058长腿美女木木hanna性感写真套图51P木木hanna尤物馆

Vol058长腿美女木木hanna性感写真套图51P木木hanna尤物馆

良由人之气体不同,或从实化,或从虚化也。心中结痛过下里寒也,故曰未欲解也。

柯琴曰:石膏为清火之重剂,青龙、白虎皆赖以建功,然用之不当,适足以召祸。有冷痰者,由脾胃虚弱,不能运化精微,气馁行迟,津液凝滞所致。

三焦、胆与肝、包络,少阳、厥阴柴胡强。阳得阴解者,谓日中得病,今日夜半愈也。

证虽如此,当审其果尽归阳明耶? 人乃万物中之一也,独阳不生,独阴不长,须禀两仪之气而生化也。

芍药得桂枝则发表,得附子则补表,甘草和中从阴分,敛戢其阳,阳回而虚者不虚矣。  或云士无故不杀犬豕,则古人已馐于珍矣,意者,黑黄二色,足补脾肾,亦可如小刀圭法为之,以治虚怯劳瘵,而戒恣欲之非,价廉工省,可论异类有情丸人至中年,觉体衰弱,便可以此丸服饵。

 而偏执局曲之夫,尚吹毛索疵,妄加诃诋。太过者,为阳绝于里,亡津液,大便因□也。

Leave a Reply