No3632女神杨晨晨Yome私房性感内衣配镂空蕾丝吊袜极致诱惑写真37P杨晨晨秀人网

No3632女神杨晨晨Yome私房性感内衣配镂空蕾丝吊袜极致诱惑写真37P杨晨晨秀人网

自缘发意甚误,宜熟思之。盖痘本胎毒,欲出于外,必得太阳真气鼓动,方能引痘外出。

钦安酌此一方,名曰补坎益离丹,以治心阳虚证,深得太阳与少[1]阴为表里之机关,窥见岐黄根柢,从桂枝汤变化而出,直透仲景之心法,且不惮烦劳,于辩证用药中,剖明阴阳大旨。阳明病脉迟汗出多,微恶寒者,表未解也,可发汗。

热,日晡更甚,饮冷不已,妄方言鬼神。予尝治阳虚阴盛之人,投以辛甘化阳二三剂,即有现口苦、口酸、口淡、口辛、口甘等味,又服二三剂,而此等病形即无。

 虽然医道理没久矣。由脾液发泄不藏,法宜收纳脾胃之元气,如姜、砂、草、理中汤之类。

[眉批]知非氏曰:好,抽掣务中业已详论,故不复赘。诚有如钦安所论五因,各因皆有辩认阴阳虚实之凭据,可谓详矣。

其人起居动静,脉息声音,一切无神,法宜温固,如附子理中、黄芪建中、香砂六君之类。切切不可妄用辛温,要知此刻邪火动极,俟火一去,即宜甘温甘凉,以守之复之,又不可固执。

Leave a Reply